Farnost 2017

Květnový výlet farnosti

Květnový výlet farnosti

Vydáno: 7. května 2017

Zveme všechny děti na májový  výlet do malebného údolí Bobravy. Prosíme, abyste se přihlásili do středy 10.5. 2017.

Farní pouť na Křemešník

Farní pouť na Křemešník

Vydáno: 5. května 2017

Zveme vás na druhý ročník poutě na Křemešník s farností Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách: výstup na Křemešník s interaktivním programem, mše svatá, hry na Sluneční pasece, špekáčky a společné zážitky. Krabice na vaše prosby a přímluvy už je v kostele.

Dubnový výlet

Dubnový výlet

Vydáno: 22. dubna 2017

V sobotu 22.4.2017 vyrazily děti z naší farnosti do zábavného technického parku Vida.

Křížová cesta s mladými

Křížová cesta s mladými

Vydáno: 20. dubna 2017

V křesťanském kalendáři je Velký pátek (lat. dies passionis Domini) pátkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži… píše Google po zadání hesla velký pátek do vyhledávače.

Dubnový výlet farnosti

Dubnový výlet farnosti

Vydáno: 15. dubna 2017

Zveme všechny děti na dubnový  výlet do malebného údolí Bobravy. Prosíme, abyste se přihlásili do středy 19. 4. 2017.

Informace z rady Výchovně pastoračního společenství

Informace z rady Výchovně pastoračního společenství

Vydáno: 12. dubna 2017

Předposlední rada VPS v tomto školním roce zasedala 2. dubna 2017.

Křížová cesta rodin (Dolní Kounice)

Křížová cesta rodin (Dolní Kounice)

Vydáno: 10. dubna 2017

Na Květnou neděli 9. dubna jely mnohé rodiny z naší farnosti na křížovou cestu do Dolních Kounic .

Děti putují s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma

Děti putují s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma

Vydáno: 7. dubna 2017

V postní době děti "putují" z Brna Žabovřesk do Jeruzaléma. Tato cesta je příležitostí k vyjití na cestu od sobectví k lásce.

Každé dítě si může vyzvednout cestovní pas v kostele u nástěnky vedle bočního východu nebo v zákristii. Na každý týden bude vypsaný úkol, za jehož splnění si děti následující neděli vyzvednou papírovou stopu, kterou nalepí do společného plakátku na nástěnce a razítko, které nalepí do svého „cestovního pasu“. Ten pak na Velikonoční neděli při mši svaté v 9 h přinesou v průvodu s dary .

Dotkni se - postní duchovní obnova

Dotkni se - postní duchovní obnova

Vydáno: 6. dubna 2017

V pátek 31. 3. jsme se vydali na postní duchovní obnovu do Čučic. Setkali se tam mladí ze střediska mládeže i z farnosti a tradiční hosté z Oslavan a Ivančic.

Výlet do Bonga

Výlet do Bonga

Vydáno: 5. dubna 2017

Na sobotní výlet 25. března jsme pozvali děti do zábavného centra Bongo.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže