Adventní pobiřmo

Adventní pobiřmo
22. prosince 2017

Ve čtvrtek 21. 12. se ve společenské místnosti střediska sešla skupinka mladých, kteří v červnu tohoto
roku přijali svátost biřmování.

Po modlitbě díků za dary obdržené od posledního setkání jsme společně setrvali v družném hovoru nad přinesenými dobrotami, nechybělo ani Zdeňkovo adventní zamyšlení a chvíle společného usebrání nad adventními texty Richarda Rohra.
A poselství pro všechny? Boží láska, milost a jeho dary jsou jako motýl na louce, který docela neuchopitelně poletuje. Není třeba se za ním štvát, ale spíše v klidu usednout a trpělivě počkat, až nám sedne třeba na rameno. Příští setkání bude 15. 12. 2018.
Krásné Vánoce všem!

IMG_20171221_214611

Pavla Fráňová

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže