Biřmování

Biřmování
20. června 2017

V sobotu 10. 6. v 11 hodin proběhla v našem kostele slavnostní mše svatá, při které byla udílena svátost biřmování.

Celkem osm mladých lidí z naší farnosti a Bystrce uslyšelo z úst generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška slova : „Přijmi pečeť darů Ducha svatého.“ Udílení svátosti předcházel osobní rozhovor otce generálního s každým z biřmovaných, což přispělo k velmi příjemné a srdečné atmosféře.

Velký dík patří také varhaníkovi a schole pod vedením Anežky Hesové. Obojí mají velkou zásluhu na tom, že celá slavnost byla skutečně krásným zážitkem pro všechny.

Vyprošujme našim mladým hodně sil a Božího požehnání na nastoupené cestě dospělého křesťana.

 

                                                                                                                       Pavla Fráňová

 

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže