Den farnosti

Den farnosti
31. května 2017

20. května jsme prožili již tradiční "farní den" spojený se slavností Panny Marie Pomocnice, patronky naší farnosti.

Den jsme zahájili mší svatou ke cti Panny Marie Pomocnice křesťanů a poděkovali  Pánu za dobro, které od Něho máme a za Pannu Mariii, jež provází naše kroky. Hlavním celebrantem byl O. Zdeněk Jančařík, ředitel místní komunity SDB. Slavnostní liturgii výborně doprovázel farní sbor "S námi".

Po "duchovním" pokrmu následoval i ten "tělesný". Sešli jsme se v areálu salesiánského díla, kde byl připravený oběd. Ani  chladnější počasí nás neodradilo.

V odpoledním programu hrál a zpíval Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN). Na začátku koncertu jsme mohli obdivovat děti z farního sborečku, které pod vedením paní Marie Ryšavé bravurně zazpívaly několik písní. Programem nás provázel pan Jan Šlachta, který se dělil o duchovní i vtipné slovo.

Pro děti byly připravené hry, které přiblížili některé známé postavy ze Salesiánské rodiny z České republiky i ze světa. Po splnění úkolů na deseti stanovištích je čekal "Don Bosco" se sladkými odměnami.

Krásný den plný vzájemného sdílení, kulturních zážitků a zábavy byl zakončen slavnostním požehnáním..

Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu farního dne podíleli: především panu Ladislavu Kociánovi a Mariánu Charvátovi, hlavním pořadatelům, ale i mnoha dalším, kteří se jakkoli podíleli na přípravě.

Eva Liškutinová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže