Farní pouť na Křemešník se uskutečnila

Farní pouť na Křemešník se uskutečnila
8. června 2017

V sobotu 27. května 2017 se konala farní pouť na Křemešník.

Letos jsme vyrazili na druhou farní pouť na Křemešník, takže už můžeme mluvit o tradici! Počasí nám přálo, maličkou Proseč všichni automobilisté našli, a společně jsme se po Pavlově požehnání vydali vzhůru za Donem Boskem. Po cestě na nás čekalo 7 zastávek, kde jsme se dozvěděli něco z historie Křemešníku a pustili se do společných úkolů. Takže už třebas víme, kdo byl šťastlivec Matouš Chejstovský, který poté, co se  propadl do opuštěné štoly a zase z ní díky kombinované pomoci Nejsvětější Trojice a spoluobčanů zdárně vylezl, nechal postavit původní kapličku. Gastronomické obzory křemešnických poustevníků z řádu ivanitů  jsme okusili při pojídání cvrčků, které Karel Pleva obětavě ve Zverimexu nakoupil a nasmažil. Chutnají jako miniškvarečky, pro úplnost. Statečného pana faráře Vaňka, jež své vlastenectví vysoce zaplatil v Dachau, jsme si připomněli vztyčením mohyly z kamenů.  Těsně pod vrcholem jsme našli v lese srdíčka, která jsme na mši svaté, celebrované otcem Pavlem a otcem Jiřím, obětovali jako výraz vděčnosti. Odpoledne už se nás na Slunečné pasece těšily špekáčky, trdelníky, pivo, limo.  Krásné zážitky a příště i s vámi se všemi zas!

Milena Alday Delgado

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže