Farní pouť na Křemešník

Farní pouť na Křemešník
5. května 2017

Zveme vás na druhý ročník poutě na Křemešník s farností Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách: výstup na Křemešník s interaktivním programem, mše svatá, hry na Sluneční pasece, špekáčky a společné zážitky. Krabice na vaše prosby a přímluvy už je v kostele.

PROGRAM SOBOTA 27. 5. 2017

10:30 Sraz v Proseči pod Křemešníkem

13:30 Mše svatá na Křemešníku

14:30 Volný program

15:30 Společný program na Sluneční pasece

17:30 Závěrečné požehnání

Pouť na Křemešník 2017

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže