Každý z nich dostal 5 hřiven

Každý z nich dostal 5 hřiven
19. listopadu 2017

V neděli 19. listopadu proběhlo tradiční hudební odpoledne ke cti patronky hudebníků svaté Cecílie.

Po slavnostním zahájení P. Jana Stuchlíka se sál pod kostelem rozezněl krásnou hudbou. Děti hrály jednotlivě nebo ve skupinkách. Zazněly různé nástroje: klavír, flétny rozličného druhu, housle, violoncello, akordeon, dokonce i cimbál. Všichni posluchači naslouchali s údivem a dětem pak s chutí zatleskali. Vždyť ony si to opravdu zasloužily. Na programu byla také sympatická pohádková scénka "Trollové".

V průběhu odpoledne si všichni zazpívali několik lidových písní a děti se protáhly při ukazovacích písničkách. Slavnostnímu okamžiku dodalo ráz i občerstvení, které přinesly různé rodiny, zač jim patří velký dík. Ocenění patří i moderátorce Aničce Zagatové, která nás bravurně provázela odpolednem.

Před závěrečnou písní pozdravil publikum P. Jaroslav Němec, který velmi ocenil výstup dětí a s uspokojením připomenul, že každý z nich dostal od Pána "5 hřiven" (podle evangelia sv. Matouše) a dobře s nimi nakládá.

                                                                                                       Eva Liškutinová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže