Křížová cesta rodin (Dolní Kounice)

Křížová cesta rodin (Dolní Kounice)
10. dubna 2017

Na Květnou neděli 9. dubna jely mnohé rodiny z naší farnosti na křížovou cestu do Dolních Kounic .

Počasí bylo nádherné. Při výstupu do kopce jsme postupně procházeli kolem nově opravených kapliček křížové cesty. Dospělí a někteří mladí četli zamyšlení nad jednotlivými zastaveními, některé děti nesly dřevěný kříž. a další se zapojili  také zpěvem. 

Po modlitbě nás čekala volná prohlídka kaple sv. Antonína, která je dominantou v širokém okolí.  Po svačince na kopci následoval sestup. Zájemci si mohli prohlédnout i farní kostel sv. Petra a Pavla. Pro mnohé byla pouť zakončena sladkou zmrzlinovou tečkou.

Děkujeme organizátorům za tuto pěknou iniciativu a Pánu Bohu za pěkné počasí a hlavně za to, že neváhal dát svého jednorozeného Syna pro naši spásu.

Eva Liškutinová

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže