Mapování práce s mládeží v salesiánském díle Brno-Žabovřesky

Mapování práce s mládeží v salesiánském díle Brno-Žabovřesky
31. července 2017

Na konci minulého školního roku jsme se rozhodli, že zmapujeme všechny aktivity, které se v salesiánském díle Brno-Žabovřesky dělají pro mládež (10 až 25 let), a pokusíme se formulovat kritéria naší práce a postupně pracovat na projektu naší práce s mládeží.

Nejprve jsme všem zainteresovaným dospělým i mladým poslali dotazník, který nám měl být pro toto mapování podkladem.

  1. pracujeme s mládeží ve středisku (animátoři, kroužky, oratoř, Vykroč, tábory a pobytové akce, duchovní obnovy, příležitostné akce) a ve farnosti (ministranti, dívčí spolča, sboreček, biřmování, náboženství, příležitostné akce); kromě toho s mládeží pracujeme také mimo středisko a farnost (doprovázení, stretko, MEŠ, poutě, velké mládežnické akce, diecézní akce);
  2. z dotazníků vyplynulo, že:

DOSPĚLÍ

* je třeba vést mladé (12–18) k přebírání odpovědnosti a samostatnosti – nechat prorůstat mladší skupinky do starších (ministranti, sboreček, náboženství a spolča)

* chybí jasnější prostor pro duchovní růst mladých

* mnoho mladých trpí citovou a sociální chudobou (k nim se často nedostaneme)

* chybí širší perspektiva naší práce s mládeží (projekt)

* středisko (SaSM) a farnost nejsou konkurenti – měly by spolupracovat a doplňovat se

HLASY MLADÝCH

* líbí se dobrá atmosféra, zázemí střediska i farnosti

* chybí vzájemná komunikace a schopnost otevřít se směrem ven

Při společném setkání 22. června jsme se zabývali naším posláním (pomáhat mladým lidsky růst, práce s rodinami, kultivace celé městské čtvrti, pastorace širších vrstev, modlitba za různé potřeby naše i druhých) a potřebami mladých lidí (setkání v bezpečném prostředí, seberealizace, podíl na společném díle, rozvoj talentů, duchovní impulzy).

Všem, kteří se na práci na mapování práce s mládeží podílejí, opravdu děkujeme. Další setkání pracovní skupiny se koná 1. září 2017.

Zdeněk Jančařík SDB a Eva Liškutinová FMA

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže