Misijní neděle + VIDEO

Misijní neděle + VIDEO
29. října 2017

Slavení Misijní něděle v naší farnosti už začalo v sobotu večer Misijním mostem modlitby po večerní mši svaté.

Pod vedením O. Jančaříka jsme se modlili především za misionáře a také za pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky na celém světě. Uvědomili jsme si, že misie bez modlitby nemohou existovat.

V neděli na deváté mši svaté zpíval dětský sboreček, podpořený scholou dospělých Papežskou misijní hymnu. Poté v průvodu s dary představovali děti z jednotlivých kontinentů, Ameriky, Asie, Arktidy. Zároveň s tím probíhal Misijní jarmark, na kterém se prodávalo, co farníci napekli a děti v kroužku keramiky vytvořily. A nesmíme ani zapomenout na náušnice a sušené sladkosti ze spolča děvčat na Maničkách. Výtěžek byl 18 263 Kč. Díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do slavení Misijní neděle.

Petra Tůmová

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže