Novinky z pastorační rady farnosti

Novinky z pastorační rady farnosti
28. října 2017

Ze zápisu jednání pastorační rady farnosti z 22. října 2017:

 • Máme nedostatek kostelníků. Stávající kostelníci pracují naplno, jeden se zaučuje. Kdo by věděl o někom ochotném tuto službu vykonávat, ať to oznámí P. Janu Stuchlíkovi.
 • Vytvoříme informativní nástěnku, která bude umístěna do předsíně kostela. Budou na ní základní informace o farnosti a o její činnosti, aby se i noví farníci mohli snadno zorientovat a zapojit.
 •  Bude vytvořen informativní plakátek o interiéru kostela.
 • Stále hledáme novou koncepci při vedení dětského sborečku farnosti a také lidi ochotné spolupracovat. 
 • Navrhli jsme 2 typy elektronických varhan pro kapličku sv. Václava.Čelní nápis na novém oltáři kapličky bude: „Svatý Václave, oroduj za nás!“
 •  Letošní Štědrý den je zároveň 4. nedělí adventní. Proto mše svaté budou následovně:  
 • 24. 12. 2017 – v 7.30, 15.00, 22.00 h
 • 26. 12. 2017 – v 7.30, 9.00, 18.00 h
 • 31. 12. 2017 – v 7.30, 9.00, 10.30, 16.00 h
 • 01. 01. 2018 – v 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 h
 • Chceme, aby se farní den konal každý rok a jeho program sestavil tým lidí.
 • Probrali jsme možnost vytvoření tzv.“farních buněk“. Farnost Řečkovice nabízí školení animátorů 6 nedělí v termínu od 12. 11 do 17. 12. 2017 od 18.30 do 20.30 h. Rádi bychom, aby se z naší farnosti někdo zúčastnil.
 • Příští setkání PRF 11. 2017 v 19 h.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže