Roráty a hry s dětmi

Roráty a hry s dětmi
23. prosince 2017

Mše s roráty v sedm hodin ráno a k tomu s dětmi? Jak to může dopadnout?

Ráno děti nesly v průvodu lucerničky symbolizující příchod nového světla, Mesiáše, na tento svět. Po mši následoval velice důležitý a kladně hodnocený bod  dne - snídaně. Po ní se děti rozproudily hraním her. Poté, co získaly životodárný chleba a byly trochu unavené z hraní her, se pustily do výroby vánočních ozdob. Ne každý měl tu trpělivost jich vyrobit více, ale každý vyrobil alespoň jednu. Vytvořené ozdoby následně prozářily interiér kostela. Po zdobení čekala na naši mládež svačinka a film. Zakončením naší společné akce bylo poslání signálu -  stisk přátelství a požehnání o. Jardy. Při odchodu ještě každý dostal perník a bonbon. 

Pavel Gistinger

 

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže