Samuel a jeho příběh

Samuel a jeho příběh
18. prosince 2017

Samuel a jeho příběh, v takovémto duchu se nesla duchovní obnova na Annabergu druhý víkend v prosinci.

Během krásně prožitých chvil jsme poznávali příběh Samuela, starozákonního proroka nejen skrze četbu a katechetický výklad ale i skrze zážitky a společné rozmluvy. Sobotní dopoledne proběhlo ve více duchovní sféře. Během rozhovorů jsme poznávali jednotlivé stránky Samuelova života a ukázali si, že se moc za pár století nezměnilo. Završením této části byla zkouška důvěry vůči o. Jaroslavovi, kdy vyřkl krásnou, až podezřelou větu : “Za dveřmi je čokoláda”. Malé ne moc důvěřivé duše nakonec čokoládu našly. Po skvělém obědě narazili naši mladí přátelé na dva ne moc moudré poutníky, kteří hledali cestu k nějaké důležité události. Po vyluštění několika nesnadných rébusů poradili poutníkům aby se vydali za kometou. Pak nastal čas na přípravu mše. Rozdělili jsme se do skupinek, které se staraly o různé části mše. Výsledkem byl neopakovatelný zážitek, jež utkví mnoha z nás hodně dlouho v paměti. Po takto vysilujícím programu přišla večeře vhod. Večer jsme poseděli u plápolajícího ohně za zvuků hudby a otázek lehce mířených na tělo od sr. Evy. Posledním bodem soboty byla modlitba, kdy jsme byli svědky rozhovoru člověka a Boha.

V neděli nás po ranní mši svaté čekal poslední důležitý úkol-uklidit chatu. I s tímto problémem se naše mládež vypořádala na výbornou. Po dobře stráveném guláši, jsme začali mířit dolů do nížin brněnských. I přes počáteční obtíže jsme se nakonec šťastně dobrali domů.

Příběh Samuela nás všechny po duchovní stránce poznamenal (já doufám že všechny tím dobrým způsobem) a bude žít v našich srdcích dál. S velkou radostí bych také rád poděkoval týmu, který tu s naší farní mládeží byl, o. Jaroslavovi, sr. Evě, Honzovi a naší milé animátorce z Prostějova Anet. Díky vám za víkend.

Pavel Gistinger

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže