Výlet dětí do Adamova

Výlet dětí do Adamova
22. listopadu 2017

Výlet s dětmi na Alexandrovu rozhlednu v sobotu 18. 11. 2017 byl nakonec v mnoha ohledech bohatší, než jsme si napřed mysleli.

Projevilo zájem celkem 12 dětí, ale z různých důvodů to čtyřem nevyšlo. Dalším překvapením byly děti Mária a Leo, kteří na výlet přijeli až z vesničky u Bánské Bystrice. A v neposlední řadě i samotná délka výletu byla o hodinu delší, než jsme čekali. Vzdálenost Adamova od Žabovřesk nás přiměla cestovat šalinou, kousek náhradním busem a do cíle nás dovezl vláček osobáček. Naše trasa vedla od nádraží v Adamově po žluté turistické značce k památníku lesníků zabitých za II.světové války. Po nezbytném nasycení z dobrých zásob od maminek si zde děti i se sestrou Evou a otcem Pavlem zahráli na balónky a špendlíky, všechny moc bavilo vysvobozovat propíchlé „balónky“. Když se děti vydováděly, pomodlili jsme se všichni za zabité ve válce, a pak už následoval strmý výstup klouzavou rozmoklou cestou na kopec, kde stojí rozhledna. Jeden z chlapců se jmenoval Alexander, takže jsme šli na „jeho“ rozhlednu. Pod ní jsme opět rozbalili svačiny a sestra Eva vyprávěla dětem další příběh z dob dávno minulých, tentokrát  o hrdinném Eliášovi, kterého si Pán Bůh vybral za proroka v době, kdy pohanství mezi Židy bylo velmi populární. Z toho je jasné, že prorok měl hodně tvrdý chlebíček, ale nutno uznat, že se s pomocí Hospodina úspěšně vypořádal jak s Baalovými proroky, tak se suchem a hladem a nakonec i se smrtí syna vdovy, která proroka živila z vlastních zásob. Pak jsme rychle vyběhli 74 schodů a odměnou nám byl hezký pohled do údolí městečka a na blízké kopečky, viděli jsme i kousek Brna. Bylo dost chladno, takže jsme se na vrcholu rozhledny podívali do okolí, vyfotili se a hurá dolů. Zpět jsme šli mírnější cestou a v lese si děti vyzkoušely, jak těžký život mají ovečky, když je při cestě na pastvu a do ovčince doprovázejí vlci. Děti běhaly s takovým nadšením, že i sluníčko se na chvíli chtělo podívat, co se to tam nad Adamovem v lese děje. Čas rychle ubíhal a my jsme proto také popošli k sedmi dubům, kde po další svačině na děti čekala známá soutěž hledání vzácných pokladů. Šlo o lístečky se slovy z příběhu o Eliášovi, jednak je měly děti nalézt a pak říct, co to či ono slovo znamená. Aby dojem z Eliáše, který dokázal svolat z nebe oheň na mokrou zápalnou oběť, byl úplný, tak i pro nás vzplál malý ohýnek, který nás na chvilku příjemně ohřál. Pak už jsme směřovali nejkratší cestou po červené značce k nádraží, jenže jsme u pomníku lesníků tuto značku omylem opustili a pokračovali po žluté. Výsledkem bylo, že jsme najednou měli k dobru další téměř hodinu výletu. Tím pádem byl čas na občerstvení z automatu na nádraží a celkové vyhodnocení hledací soutěže. Suverénním vítězem se stala Evička Marková, která tak postupuje do celoročního slosování o pěkné ceny. Vlak nás dopravil zpět do Židenic, kde děti čekala poslední odměna a to „pastva“ pro ovečky i vlky v podobě zákusků. Další výlet bude opět v sobotu, 16.prosince, a pro děti, které s námi jezdily na podzimní výlety je plánovaná odměna. Tak se všichni těšte!!! 

                                                                                                     O. Pavel Hertl

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže