Výlet do zábavného vědeckého parku Vida

Výlet do zábavného vědeckého parku Vida
18. února 2017

V sobotu 18.2.2017 jely děti z naší farnosti na výlet do nedalekého zábavného vědeckého parku Vida.

Přes 20 dětí  toužilo po poznání a praktickém vyzkoušení nejrůznějších věděckých principů a atrakcí. Výlet jsme začali krátkou modlitbou v kostele Panny Marie Pomocnice Křesťanů. O. Pavel Hertl připomenul, že Bůh stvořil člověka a řekl, aby si podrobil zemi. A člověk svým bádáním plní toto Boží nařízení. Dostali jsme požehnání na cestu a vyrazili na zastávku městského autobusu.

Sotva jsme dojeli do Vidy, vyslechli jsme několik organizačních pokynů a s velkým nadšením vyrazili do obrovské haly, která skrývala mnoho zábavných  technických zajímavostí. Nebylo jednoduché se sejít v určitou hodinu, abychom shlédli zajímavé "divadlo o světle". Udělali jsme si čas na polední svačinu, a pak jsme ještě spěchali na 2 hodinky zpět do haly. Při odchodu jsme si udělali společnou fotku před budouvou Vidy. Při cestě domů na nás sice padla únava, ale zůstaly nám krásné zážitky.

Eva Liškutinová

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže