Výlet farního Sborečku do Vídně

Výlet farního Sborečku do Vídně
30. června 2017

Na závěr školního roku dostaly děti z farního Sborečku dárek za svou činnost ve farnosti v podobě jednodenního výletu do Vídně.

Při cestě tam jsme si po požehnání Otce Jaroslava  povídali o císařovně Sisi a životu na královském dvoře. Děti pak vyplnily test, který připravila Kušla a protože všechno věděly, dostaly čepičku a tyčinku. Ve Vídni jsme byli objednaní do dětského muzea v zámku Schönbrunn, kde si děti mohly zkusit, jak se dříve žilo, jak se lidé česali, umývali, jaký měli denní program, jak se stravovali apod. Pak jsme v zázemí muzea poobědvali z vlastních zásob a vydali se přes krásné zahrady do labyrintu s bludištěm a vodní hřištěm v zámeckém parku, kde se pak děti osvěžily zmrzlinou. Při cestě zpět k autobusu jsme probudili kamenné sochy, se kterými jsme se  se také mohli vyfotografovat.

Druhým cílem našeho programu byla návštěva místního salesiánského domu Dona Bosca, kde pro nás O. Jaroslav Němec SDB v krásné moderní kapli se zamaskovanou sakristií sloužil mši svatou. Děti při ní radostně zazpívaly své oblíbené písničky s kytarou a s varhánkami. Při kázání Otec Jaroslav zdůraznil, že máme také jako sv. Jan ukazovat na Pána Ježíše, který přišel na zem kvůli nám a že Mu proto můžeme ve všem důvěřovat. Po mši svaté jsme ve velké jídelně měli připravenou dobrou večeři včetně polévky, salátu i zákusku. Pak nás přišel pozdravit pan ředitel a řekl, že srdcem jejich domu je sice kaple a Pán Ježíš, ale že k životu patří i hra a hřiště a všechny nás přizval do víru jejich fotbalového turnaje a jiných atrakcí. Děti by rády zůstaly déle, ale chtěli jsme splnit včasný příjezd do Brna, tak jsme po krátké prohlídce odešli k autobusu. Při zpáteční cestě na děti čekaly ještě odměny za nasbíraná razítka a jako bonus jsme si na parkovišti v Mikulově mohli prohlédnout zaparkovaný vrtulník.

Všem dětem i jejich rodičům ještě jednou díky za jejich spolupráci ve farnosti!

Marie Ryšavá

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže