Žabovřeské rozmlouvání s  Jaroslavem Šebkem

Žabovřeské rozmlouvání s  Jaroslavem Šebkem
13. ledna 2017

Ve středu 11. ledna jsme při našem pravidelném setkávání nad církevními a kulturními tématy setkali s historikem Jaroslavem Šebkem, který nám plasticky představil  jednu z klíčových postav začátku salesiánského díla v českých zemích, kardinála Trochtu.

Šebkův portrét se věnoval také oblastem kardinálova života, které dosud nebyly zmapovány českou historiografií a zůstávají skryté v archivech někdejší Státní bezpečnosti. Štěpán Trochta vychází z historikovy rekapitulace jako osobnost „z masa a kostí“, tj. člověk, který se vždycky rázně zasazoval za církev a věřící, ale v některých ohledech ve střetu se státní mocí přecenil své síly a selhal. Jeho mučednictví a statečnost (tajně vysvětil v podzemí na třicet kněží) jsou přitom nezpochybnitelné.

P. Zdeněk Jančařík SDB

 

Audiozáznam najdete zde

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže