Misijní neděle 2015 v naší farnosti

V neděli 18. října 2015 si také naše farnost připomenula Misijní neděli 2015 akcí Misijní kolář.

Foto: Eva Liškutínová FMA

Marie Tkadlecová FMA

1 | 2 | 3 |