Postní duchovní obnova biřmovanců - Křepice

Ve dnech 20. - 21. února 2016 se naši biřmovanci zúčastnili postní duchovní obnovy v Křepicích.

Foto: Zdeněk Jančařík SDB

1 | 2 |