První svaté přijímání 2016

V neděli 8. května 2016 přistoupilo 18 dětí, které se půlroku intenzívně připravovaly, poprvé ke stolu Páně. Slavnostní okamžiky prvního svatého přijímání jsme prožívali spolu s nimi.

Foto: Petr Polanský - Člověk a víra