Křížová cesta s mladými

Foto: Dominik Polanský, Člověk a víra

1 | 2