Květnový výlet do údolí Bobravy

V sobotu 13. května se skupinka dětí z farnosti vydala na výlet do Přírodního parku Bobrava.

Foto: Eva Liškutinová

1 | 2 | 3