Reality show ADRESÁT

 
 
 
 
"Pomáháme mladým růst" je slogan a směr, kterým se chceme ubírat. Tedy zaměřme se na růst nás samých, abychom růstu těch dalších mohli být vskutku nápomocni. Na tomto základě je postaven program pro animátory střediska s názvem Adresát. Ústředním slovem je výzva.
 
 

Jaký je princip?

 
 
Adresát obdrží výzvu. Formálním přijetím výzvy se stává Akceptantem. Splněním výzvy se stává Absolventem. Akceptant dává přijetím výzvy souhlas s dokumentací spojenou s plněním výzvy.

  

 

Kdo může být Adresátem?

  • osoba aktivně zapojená ve středisku v tomto školním roce
  • účastní se animátorských porad nebo se jich účastnit má
  • z Adresáta je možné se individuálně odhlásit 

Aktuální příběhy Adresátů naleznete na našem kanálu youtube.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže