Třetí Avenger THE FATHER

Don Bosco - THE FATHER

Původ: Itálie, 19. století

Status: Svatý

Schopnost: Prozíravost

Třetí školení SALESIAN AVENGERS, první v roce 2013,  proběhlo dne 24. 1.  Nový snímek z produkce Avenger studia, otazník nad pozvaným Avengerem, nabídka nových kompetencí animátora a možnost setkání... vše prodchnuto nelehkým tématem.

Třetí téma: DUCHOVNÍ ROZMĚR V NAŠÍ PRÁCI

Průběh: 

  • Setkání zahájeno krátkým snímkem pro účely porady s názvem „Dej mi duše“. Film představil animátorův těžký sen (tento film je níže ke shlédnutí.).
  • Avenger začal modlitbou za naše společné dílo v chodbách střediska osvíceného svíčkami 
  • Rozhovor s Donem Boskem o snech a jejich poselstvích, o jeho životě i o našem tématu, pozvání Donem Boskem na jeho "částečný" příchod za dva týdny
    Informace o blížících se akcích a vysvětlení motivace putování ostatků Dona Boska po světě
  • Porada v sekcích a rozebírání tématu ve skupinkách
  • Práce ve skupinách a její prezentace:
    Pojmenovat a debatovat neřesti klientů a vytvořit heslo, slogan či báseň hlásající nesmiřitelnost s těmi neřestmi, které považují za nejaktuálnější. Tyto manifesty duchovního rozměru naší práce skupinově zvolat.

Nabité schopnosti:

  • Vyjasnění pohledu na duchovní oblast salesiánského díla, zamýšlet se nad kořeny špatného chování dětí z duchovního hlediska

Avengerův odkaz: 

Co je duchovní rozměr naší práce? To co dělá náš život přirozeným, krásným, pozitivním, protože projevem toho rozměru ve službě druhým je radost, veselost, naděje a optimismus. Vždy jsem říkal svým chlapcům: Bohu se nelíbí věci dělané násilím. Buďte veselí, buďte radostní, konejte dobro a vrabce nechte štěbetat.

Bylo by velmi podivné, kdybychom byli veselí, radostní a přitom lhali, kradli a podváděli... To k sobě nejde, to by nebylo ani přirozené ani normální..
Pokaždé, když se ti podaří dobré dílo nebo úspěšně zvládneš akci pro děti, podívejte se nazpět a třeba zjistíš, že bez víry v Boha a bez důvěry v Pannu Marii bys to nedokázal. To je i moje zkušenost, kterou ti předávám.

No a ještě něco co už zaznělo ve filmu: "Neboj se. Nestačí jenom dodržovat pravidla. Běž jim vstříc, doprovázej je a měj je rád."

Váš The Father.

 

 

 

 

 

 

Něco o Donu Bosku

Nejznámější výrok: Dej mi duše ostatní si nech.

Narození : 15./16. srpen 1815 Castelnuovo d'Asti, dnes Castelnuovo Don Bosco

Dětství:  Boscův otec František a matka Markéta byli rolníci. Jan měl ještě dva starší bratry – Antonína a Josefa. Otec však v roce 1817 zemřel. Smrt otce byla pro rodinu velkou tragédií. Jan musel v létě chodit pracovat a školu tak navštěvoval jenom v zimě. Po celou dobu studia měl školu vždy bezplatně, protože dostával stipendium – jako žák s nejlepším prospěchem ze třídy. Během studií se kolem něj vytvořila skupina chlapců, s kterými se společně modlili a rozmlouvali. Po dokončení studií se rozhodl stát se knězem a vstoupil do semináře.

V té době měl svůj první mystický zážitek – sen, ve kterém se mu, podle jeho slov, zjevil muž zahalený v bílém plášti s oslnivě zářícím obličejem. Poté se objevila i matka toho muže, dali se s Boscem do řeči a vysvětlili mu, že musí krotit ostatní chlapce a vychovávat je.

Kněžství: Po vysvěcení na kněze začala Boscova hlavní činnost. Po poradě se svým duchovním patronem donem Cafassem (později blahořečeným) započal svou kněžskou práci v Turíně. Začali se kolem něj shromažďovat chlapci a brzy jich v jeho skupině bylo už více než sto. Poté, co našel vhodnou kapli, založil 8. prosince 1844 svou první oratoř – oratoř svatého Františka Saleského. Bosco se v ní zaměřoval především na problematické mladíky, kteří byli propuštěni z vězení apod. Mnoho z nich bylo negramotných a málo vzdělaných, a tak se Don Bosco rozhodl, že je bude sám vyučovat. Počet chlapců stále narůstal a tak byly založeny další oratoře.

Konfregace: Roku 1857 Bosco začíná psát stanovy nové kongregace zasvěcené sv. Františku Saleskému. V roce 1858 navštěvuje poprvé papeže Pia IX. a představuje mu své dílo.

Dne 18. prosince 1859 úředně vzniká salesiánská kongregace – Společnost sv. Františka Saleského (dnes Salesiáni Dona Bosca). I s Boscem má 18 členů.

1. března 1869 je schválena tzv. Zbožná salesiánská společnost a konečně 3. dubna 1874 Svatý stolec definitivně schvaluje Stanovy Salesiánské společnosti.

V roce 1871 bylo v Itálii již 15 ústavů. Brzy začaly vznikat další ve Francii, Španělsku a Jižní Americe.

FMA a ASC: 5. srpna 1872 vznikla Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice. Tu nakonec doplňuje poslední třetí větev – Salesiáni spolupracovníci – v roce 1876, kteří jsou tvořeni laiky (terciáři).

Ukončení služby: DonBosco byl již za svého života velmi známý a populární a to nejen v Itálii. Když pak 31. ledna 1888 ve věku 72 let zemřel, vzbudila jeho smrt v Turíně a okolí veliký rozruch. Obchodníci zavírali své podniky „pro smrt Jana Bosca”. Na jeho pohřeb přišlo okolo 40 000 lidí. Brzy se ozývaly hlasy po jeho svatořečení. Roku 1929 byl papežem Piem XI.  na velikonoční neděli1934 kanonizován. Papež Jan Pavel II. ho pak 24. ledna 1989 prohlásil za Otce a učitele mládeže.Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže