První Avenger THE FOUNDER

Ignác Stuchlý - THE FOUNDER

 

Původ: Rakousko-Uhersko 19./20. století

Status: Čekatel

Schopnost: Průkopnictví

 

Průběh prvního zaškolení SALESIAN AVENGERS proběhlo dne 1. 11. 2012 v Salesiánském středisku mládeže Brno-Žabovřesky za velké účasti více než padesáti účastníků.


Představení SALESIAN AVENGERS: Hrdinové se stopičkou ve znaku byli za velkého ohlasu představeni animátorům.

První téma: SALESIÁNSKÉ DÍLO V ČESKÉ REPUBLICE. 

Průběh: Skupiny romů, sportovců, studentů a rodin s dětmi získávaly informace o střediscích v Praze, Rumburku, Ostravě, Fryštáku, aby si pak sami vybraly středisko pro ně nejvhodnější. Co se účastníci například dozvěděli: 

 • Praha-Kobylisy: Středisko, kde mají lezeckou stěnu, kde pracují i s problémovou mládeží atd.
 • Rumburk v Severních Čechách: středisko kde pracují s rodinami i romskou mládeží, kam se jezdí dělat dřevo na zimu atd.
 • Ostrava - středisko s novým hřištěm, které vás nabije elektrickým proudem, kde pracují také s romskou mládeží, ubytovávají studenty atd.
 • Fryšták - Dům Ignáce Stuchlého představil sám THE FOUNDER, je to místo kde se konají mnohé programy pro třídy i místní mládež atd.


Nabité schopnosti: lepší přehled o Salesiánském díle v ČR

Závěrem: házení sekerou do špalku, překlady z hantecu do pražštiny a jiné aktivity proběhlé nebo plánované nemají sloužit bezúčelné zábavě, ale mají dát prostor pro

 • reflexi práce
 • vzdělávání v tématech týkajících se činnosti
 • získání důležitých informací
 • společné zážitky a komunikaci

Něco o Ignáci Stuchlém

Narození: 14. prosinec 1869  Slezská Boleslav, Rakousko-Uherská Monarchie


Studium: 

 • 1891 teologie v Olomouci u dominikánů, studia ale přerušil a později odjel do Itálie.
 • 1895 vstoupil do noviciátu salesiánů a pokračoval ve studiích.

Kněžské svěcení: listopad 1901

Působení:

 • říjen 1910 opouští své italské působiště v salesiánském konviktu v Gorici a přijíždí do slovinské Lublaně s úkolem dostavět zde kostel a pečovat o salesiánský ústav, zde byl střídavě do roku 1924.
 • 1925 byl poslán do italské Perozy, kam byli na salesiánskou formaci posíláni chlapci z Československa.
 • Časně zrána 28. září 1927 v čele s P. Stuchlým dorazilo z Perozy 17 chlapců a 3 salesiáni do Fryštáku.  
 • 15. září 1935 byl Staříček jmenován inspektorem nově zřízené samostatné české Salesiánské provincie.
 • V roce 1949 se prudce zhoršilo už tak podlomené Staříčkovo zdraví, 5. března 1950 dostal ve Fryštáku záchvat mozkové mrtvice.

AKCE K.: V noci ze 13. na 14. dubna před půlnocí byli salesiáni vzbuzeni policií a milicí, která obsadila dům, a posléze deportováni na různá místa. Staříček byl umístěn do domova důchodců v Lukově poblíž Fryštáku, jako řadový chovanec nesměl opouštět dům.

Ukončení služby: V lednu 1953 přišel druhý mrtvicový záchvat. Staříček zemřel v sobotu 17. ledna ve 22:25 hod. ve věku 83 let. Byl pohřben na fryštáckém hřbitově.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže