Čtvrtý Avenger THE MASTER

Štěpán Trochta - THE MASTER

Původ: ČSR, 20. století

Status: čekatel

Schopnost: vůdcovství

Čtvrté setkání se SALESIAN AVENGERS proběhlo dne 28. 2. Neopakovatelně "hustá" atmosféra předcházela projekci hudebního klipu po jehož promítnutí vygradovala nebývalých výšin. Nový počin Avenger studia srozumitelně shrnul, co je to "Salesiánský styl". Tlupa tančících animátorů v kapucích poselství písně a avengera zřejmě přijala.

Čtvrté téma: SALESIÁNSKÝ STYL

Průběh: 

  • Modlitba a infoblok - netradičně hustě (klér přišel o nejvyššího šéfa - papež abdikoval - a byla tak znát jistá rebelie v celkovém projevu)
  • I přes varování byl promítnut nový klip (obsah varování i samotný klip ke shlédnutí níže)
  • Nový Avengger Štěpán Trochta a jeho poselství o preventivním systému a zveřejnění ankety mezi animátory ("Co je podle tebe preventivní systém")
  • Porada v sekcích a zadání skupinové práce:

"Tímhle stylem stojí za to nakazit i další! Zkusme to následující formou: vytvoříme plakáty na konkrétní místa pro konkrétní lidi“

  • Díla sedmi skupin budou po dobu čtrnácti dnů viset na různých místech střediska.
  • Společné foto v mikinách s klipovým Gestem "systém"
  • Raut a současná vernisáž vzniklých plakátů.

Nabité schopnosti:

  • Vyjasnění podstaty Preventivního systému Dona Boska, seznámení s postavou Štěpána Trochty

Avengerův odkaz: 

Odkaz je skryt ve videu a textech. Zapamatuj si ale tyto pasáže:  "Nemusíš být knězem, abys jím byl ... O co tady jde je, abys ho žil..". Díky za velkou atmosféru ve středisku.

Váš The Master.

  

 

 

Něco o Štěpánovi Trochtovi

Nejznámější výrok: Actio–sacrificium–caritas (Práce–oběť–láska).

Narození : 26. března 1905 Francova Lhota

Mládí:  Štěpán Trochta se narodil na Valašsku v zemědělské rodině. V osmi letech mu na zápal plic zemřel otec. Do noviciátu nastoupil v roce 1923 v Italském Turíně, kde začal spolupracovat s Ignácem Stuchlým (THE FOUNDER). V roce 1927 se přestěhoval do nového domu ve Fryštáku na Moravě, ale o rok později se vrátil do Itálie, kde dokončil doktorát z teologie a 3. červenec 1932 obdržel kněžské svěcení.

Kněžství: Po návratu do vlasti a odsloužení povinné vojenské služby se vedl stavbu salesiánského střediska v Ostravě a posléze budování dalšího střediska v Praze-Kobylisích. Zároveň se stal nejvyšším duchovním rádcem českých katolických skautů.

Po okupaci a zahájení druhé světové války se zapojil do domácího odboje, ale 28. května 1942 byl zatčen a zbytek války prožil v koncentračních táborech Terezín, Mauthausen a Dachau s označením Rückkehr ungewünscht – návrat nežádoucí. 

25. dubna 1945 byl osvobozen Američany a vrátil se ke svým salesiánským spolubratrům v Praze.

Biskupství: 16. listopadu 1947 byl v Praze vysvěcen na biskupa a jmenován biskupem litoměřickým. Po vojně byl vybrán jako mluvčí katolických biskupů při jednáních s komunistickým režimem, avšak narazil na nekompromisní proticírkevní postoj a odhodlání církev zničit. Jeho snahou bylo maximálními ústupky režimu omezit škody všude, kde je to možné, a získat čas na přípravu církve na život v podzemí.

Období po prosinci 1948: V prosinci 1948 mu papež v Římě předal tzv. mexické fakulty, soubor dispensí pro jednotlivé biskupy a jejich místní církve, které je zbavovaly některých povinností, které by byly v době pronásledování na obtíž, a propůjčovaly jim některé pravomoci, které za normálních okolností náležely jen papeži a jeho Kurii.

Poté, co bylo v březnu 1949 přerušeno jednání se státem, začal vytvářet ve své diecézi základy podzemních struktur. Po vyhlášení tzv. „Katolické akce“ osobně přečetl pastýřský list biskupů Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky, ačkoliv jej státní úřady zakázaly. Nakonec byl internován ve své biskupské rezidenci v Litoměřicích a bylo mu znemožněno řádně vykonávat jeho biskupský úřad.

V roce 1953 byl zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 25 letům těžkého žaláře. V květnu 1960 byl při amnestii propuštěn na svobodu, ale bylo mu nadále znemožněno vykonávat kněžský nebo biskupský úřad, živil se jako dělník či instalatér. Žil pod soustavným dohledem agentů, navzdory tomu dokázal tajně vysvětit několik kněží, zejména salesiánů, což StB ušlo.

Rehabilitace: 19. července 1968 byl rehabilitován a začal znovu vykonávat svůj biskupský úřad. Dne 28. dubna 1969 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem in pectore, jmenování bylo zveřejněno v roce 1973. Od roku 1970 začal stát opět omezovat jeho biskupské působení, zejména sledovat a regulovat jeho liturgickou činnost.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže