Druhý Avenger THE SPUNKY

Petr Baran - THE SPUNKY

 

Původ: ČSR, 20. století

Status: Čekatel

Schopnost: Kuráž 

 

Druhé školení SALESIAN AVENGERS proběhlo dne 29. 11. 2012 v Salesiánském středisku mládeže Brno-Žabovřesky opět za velké účasti více než padesáti animátorů a hostů.


Druhé téma: ASERTIVITA V NAŠÍ PRÁCI 


Průběh: 

 • Program byl zahájen v herně střediska modlitbou a informačním blokem.
 • Adventní čas přináší akce, na kterých je potřeba výpomoc schopných a ochotných dobrovolníků. Animátoři k nim byli přizváni a jejich pomoc jistě přispěje ke zdařilému průběhu všech adventních, vánočních a jiných blížících se akcí.
 • Nastolené téma bylo motivováno krátkou groteskou (viz níže). Její hlavní hrdina – animátor Emil – všem ukázal, jak může neasertivní animátor smutně dopadnout.
 • Z druhého břehu k nám na pomoc s tématem zavítal The Spunky.
 • Porada v sekcích a rozebírání tématu ve skupinkách.
 • Prezentace skupinové práce, odpovědi na 4 otázky:
 1. Jakou formou dětem sdělujeme pravidla
 2. Jak postupujeme při jejich nedodržování?
 3. Jak pracujeme s dětmi, které se liší, vyčnívají?
 4. Jsou pravidla jejichž nedodržování snadno přehlížíme?


Nabité schopnosti: asertivita v komunikaci s rodiči, kolegy a dětmi (mladými), význam pravidel, jejich stanovování, vyžadování


Avengerův odkaz:

Jako animátorovi Ti říkám to důležité hned na začátku. Měj vlastní názor. Je důležité si utvářet vlastní názor.

Při utváření vlastního názoru se můžeš dostat do dvou extrémních pozic – pasivní tzn. názor jen přejímáš nebo do pozice, kdy názor druhých přestáváš vnímat a respektovat. Utváření vlastního názoru je pak podobné proplutí mezi bájnými příšerami Skyllou a Charybdou mezi pasivitou a agresivitou.

A právě někde uprostřed stojí ta zlatá cesta pro utváření, ale i prosazování vlastního názoru. Této důležité komunikační dovednosti se říká asertivita.

Asertivitaje schopnost (dovednost) prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem.

Asertivní osoba, tedy osoba s touto důležitou komunikační dovedností:

- nebojí se vyslovit svoje myšlenky

- respektuje druhé i jejich stanoviska

Respekt přináší to, že druhý cítí "vnímá", že si jeho názoru vážíš. Tím nacházíš cestičku k jeho srdci.

Proto postupuj přátelsky.

Tvůj Avenger P.B.

 

 

 

 

Něco o Petru Baranovi

Nejznámější výrok: „Salesiánské povolání je nádherné. Děkuji Pánu Bohu a Panně Marii, že jsem salesiánem. I když byl můj život velmi pestrý a prošel jsem mnoha protivenstvími, vždycky jsem byl šťastný…“ 

Narození : 8. prosinec 1926 Nižná Lhota, Československo

Dětství: odchovanc salesiánského díla ve Fryštáku.

Vstup do řehole Salesiánů : Srpen 1945 Ořechov

Akce K.:   Internován do Oseku u Duchova, po pěti měsících nastoupil na 40 měsíců na vojnu k PTP.

Tajné působení:

 • Instruktor pro obor palynologie, na Vysoké škole báňské v Ostravě.
 • 12. dubna 1957 byl zatčen a odsouzen na 18 měsíců za protistátní sdružování a rozvracení republiky
 • Zaměstnán ve Vítkovických železárnách na pozici montér ocelových konstrukcí. Pozdější předseda závodního výboru ROH, tajně studoval a připravoval se na kněžské povolání.

Kněžské svěcení: 13. prosince 1967 z rukou salesiána biskupa Mons. Štěpána Trochty (The Master)

Veřejné působení:

 • V září 1969, na pokyn svých představených, zveřejnil svoje kněžství.
 • Nastoupil do duchovní správy. Nejdříve jako kaplan do Třebovic u Ostravy a pak jako farář do Pustých Žibřidovic a Nových Losin na Šumpersku.
 • Jeho působení v ateistickém prostředí bylo tak úspěšné, že bylo pro režim potřeba ho „umírnit“ a tak 31. ledna 1974 byl odsouzen k osmi měsícům vězení.
 • Po vykonání trestu se přestěhoval do Brna. Nastoupil jako sanitář do Nemocnice u svaté Anny. Odpoledne a večer se věnoval mládeži.
 • Díky společenským změnám po roce 1989 byl Petr Baran v roce 1991 rehabilitován a jeho jméno bylo očištěno.
 • Po listopadu 1989 byl vyzván svým ředitelem P. Oldřichem Medem, aby se ujal splnění slibu, který salesiáni dali Panně Marii ve vězení, že budou-li moci obnovit svou činnost, postaví k její cti v Brně-Žabovřeskách kostel.
 • Kostel byl posvěcen v květnu 1995.
 • Naposledy veřejně vystoupil v kostele v Brně-Žabovřeskách na slavnost svatého Jana Boska roku 2007.

Ukončení služby: Petr Baran zemřel v Brně uprostřed svých bratří salesiánů ve středu 28. února 2007 ve věku 80 let.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže