Praxe

praktikanti

Salesiánské středisko mládeže nabízí praxi studentům SŠ, VOŠ a VŠ studujícím v některém z pedagogických nebo sociálních oborů. Rozvrh praxe je individuální podle možností a zkušeností vás studentů, požadavků vaší školy a možností našeho Střediska.

Možnosti zapojení

Během praxe můžete působit v těchto aktivitách:

  • Volná Oratoř - Otevřený klub: Spontánní aktivity s dětmi a mládeží od 6 do 26 let – hřiště, herna, bar. Probíhá v odpoledních hodinách kromě soboty.
  • Kroužky: Hudební, sportovní, taneční, dramatické, výtvarné, mediální, technické, a další vzdělávací. Probíhá od pondělí do pátku v odpoledních hodinách.
  • Klub maminek: Pohybové, výtvarné, hudební, jazykové a další aktivity pro rodiče s malými dětmi. Probíhá od pondělí do pátku dopoledne i odpoledne.

 

Jak na praxi?

Přijetí na praxi předchází vyplnění dotazníku a osobní rozhovor se zájemcem o praxi. Poté každý praktikant dostane svůj vlastní rozvrh praxe. Cílem těchto kroků je sladit očekávání a možnosti praktikanta i střediska. 

1) Vyplň tento Dotazník pro zájemce o praxi

2) Pošli ho na adresu:  _knHVYUSXkAyOc88T-M

3) Násleďně budeš pozván na osobní rozhovor a vzájemnou domluvu praxe.

 

Kontakt

Adéla Nečasová

  Adéla Nečasová - koordinátorka praktikantů

  _knHVYUSXkAyOc88T-M

 

 

 

 

Dokumenty

Příručka praktikanta

Statut Střediska

ŠVP SaSM Brno-Žabovřesky

Etický kodex

 

Ohlednutí za minulými roky

IMG_4997

Ve školním roce 2015/2016 absolvovalo v našem středisku praxi celkem 23 studentů. Praxe probíhala v zájmově vzdělávacích kroužcích, Klubu maminek a v Otevřeném klubu. Studenti do Salesiánského střediska přichází ze středních, z vyšších i z vysokých škol. Praxi uskutečňují nejvíce studenti se zaměřením na pedagogické, sociální a sportovní obory.

Ve  školním roce 2014/2015 absolvovalo praxi 15 studentů z Vyšších odborných škol a Vysokých škol z města Olomouce a Brna. Nejvíce studentů bylo z pedagogických nebo sociálních oborů. V polovině roku přijel na praxi student z Finska - Jyri, kterému byla praxe umožněna díky dlouhodobé spolupráci s VOŠ socálně-právní v Brně. Studenti se v rámci praxe zapojují dle individuálních programů do všech aktivit, které středisko nabízí – Klub maminek, Volná Oratoř a odpolední kroužky.

Ve školním roce roce 2013/2014 absolvovalo v našem středisku praxi 21 studentů a studentek. Díky dlouhodobé spolupráci s VOŠ sociálně-právní v Brně přijely opět na několikatýdenní praxi 2 studentky z Finska, jedna v zimním a jedna v letním semestru. Celkem studenti v našem středisku strávili přes 1200 hodin a zapojili se do aktivit v rámci všech sekcí.

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže