Úterky pro mamky

Čas pro maminky: inspirace, přednášky, besedy, tvoření, povídání, prostor pro sdílení svých radostí i starostí. To jsou Úterky pro mamky. Od září 2017 probíhají vždy dvakrát za měsíc od 9 do 11:30 hodin v herně Salesiánského střediska mládeže.

Přihlašování probíhá přes systém salesiániválí.cz.

Cena: 80 Kč (pro členy Klubu maminek), 120 Kč (pro ostatní).

Hlídání dětí je zajištěno.

Úterky pro mamky září-říjen 2017