Kontakty

 

název Salesiánské středisko mládeže — dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
právní forma

školská právnická osoba

zapsaná

v rejstříku školských právnických osob vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, složka 2006, poř. číslo 067

adresa Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky
telefon 541 213 110
email informace o aktivitách: info@salesianivali.cz
kontakt na vedení: stredisko@brno.sdb.cz
banka ČSOB, číslo účtu: 372327573/0300
65348702
GPS souřadnice +49° 12' 58.77" N, +16° 34' 44.25" E


Kde nás najdete

 

Otevírací doba střediska

Registrace, přihlašování do kroužků a informace všeho druhu naleznete na půjčovně, která se nachází hned u vchodu do budovy střediska.

pondělí 9:00–12:00 14:00–19:00
úterý 9:00–12:00 14:00–19:00
středa 9:00–11:00 14:00–19:00
čtvrtek 9:00–12:00 14:00–17:45
pátek 9:00–12:00 14:00–20:00

 

Lidé ve středisku

 Jiří BalášJiří Baláš - ředitel střediska mládeže

Naše středisko je tvořeno mnoho lidmi, kteří se podílejí na společném díle. Řízení celého střediska, vedení, péče a podpora zaměstnanců, externistů a dobrovolníků je hlavní náplní mé práce.

Kontakt: 5bEsO05dWlm%C0hf-5FnSW7r

 

Hana Hudcová - vedoucí technicko-hospHana Hudcováodářské sekce

Organizačně a prakticky zajišťuji administrativu střediska, registraci a evidenci, fundraising, finanční toky ve spolupráci s ekonomkou střediska. 

Kontaktovat mě můžete na e-mailu hana.hudcova@brno.sdb.cz

 

Ayan Warfa

Ayan Warfa - ekonom

Mám na starosti středisko po ekonomické stránce, vedu účetnictví, personalistiku a mzdy.

Kontaktovat mě můžete na e-mailu ayan.warfa@brno.sdb.czJosef Bradáč Josef Bradáč - správce sítě

Mám na starosti technické zázemí ve středisku, tj. počítače, síť a naše webové stránky. Spravuji web brno.sdb.cz a také náš informační systém salesianivali.cz.

Kontaktovat mě můžete na e-mailu 5hFoWW6jW_nmQOQ8~gBh9264Ys

 

Anežka HesováAnežka Hesová - public relations

Starám se o vnitřní i vnější komunikaci, prezentaci střediska a vytváření dobrých vztahů s našimi spolupracovníky, návštěvníky i s širokou veřejností.

Kontaktovat mě můžete na e-mailu 
anezka.hesova@brno.sdb.cz 

 

Adéla Nečasová

Adéla Nečasová - fundraiser, koordinátorka praktikantů

Mou hlavní činností ve středisku je vyhledávání finančních zdrojů, grantů a dotací, zkrátka vše co obnáší fundraising. Také koordinuji praktikanty.

Kontaktovat mě můžete na e-mailu 
adela.necasova@brno.sdb.cz Pavel Melichárek
 Pavel Melichárek - fundraiser

Tančím mezi fundraisingem, dotacemi, pronájmy, farou v Čučicích a dalšími. Nepotkáte mě na hřišti nebo v hudebně, kopu za středisko v kanceláři, hrát umím na klávesnici.

Radost mi uděláte e-mailem: 
pavel.melicharek@brno.sdb.cz


Irena Plchová
Irena Plchová - recepční

Informuji, vyřizuji, nasměruji, kopíruji.

 

 

 

Pavla FráňováPavla Fráňová - recepční

Pomáhám klientům zorientovat se v prostorách Střediska i v nabídce kroužků. Přepojuji hovory, vyřizuji vzkazy. Podílím se na administrativě akcí. Skartuji, archivuji.

Kontaktovat mě můžete na e-mailu 
pavla.franova@brno.sdb.cz

  

Iva PichalováIva Pichalová - technický pracovník

Pomáhám v zázemí střediskových akcí.


 
Ondřej Přikryl
Ondřej Přikryl - technický pracovník

 

 

 

 

 

Lidé ve Volné oratoři

Lidé v Klubu maminek

Lidé v Kroužcích

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže