Sportovní kroužky

pohybová průprava | fotbal  | hokejbal  | volejbal  | stolní tenis | šerm  | cvičení

Aktuální nabídku sportovních kroužků najdete zde.

Sportovní kroužky 1718

Kam směřuje nabídka našich sportovních aktivit?

  • k budování pozitivního vztahu k pohybu jako součást zdravého životního stylu člověka,
  • k vyváženému rozvoji tělesné, duševní i duchovní oblasti člověka,
  • ke zdravému psychomotorickému vývoji dětí,
  • k systematickému rozvoji všeobecných pohybových schopností i specifických dovedností,
  • k osvojení pohybových, zdravotních a hygienických návyků,
  • k osvojení a porozumění principům fair play.

O co se snažíme ve sportovních kroužcích?

  • rozvíjet schopnost týmové hry a spolupráce na týmovém výkonu,
  • vést k participaci na týmovém úkolu,
  • naučit základní herní techniky dané sportovní hry,
  • naučit základní terminologii, pravidla, herní návyky a orientaci ve hře.

Vedoucí sportovního oddělení:

Bc. Dominik Janko

dominik.janko@brno.sdb.cz

Sportovní kroužky

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže