Hudební kroužky

hudebně-vzdělávací kroužky rodičů s dětmi | individuální výuka na hudební nástroj  | hravá hudební nauka

Aktuální nabídku hudebních kroužků najdete zde.

 

Hudební kroužky 1718

Kam směřuje nabídka našich hudebních aktivit?

 • k vytvoření pozitivního vztahu k hudbě,
 • k rozvoji hudební schopnosti a dovednosti s respektem k individuálnímu psychomotorickému vývoji dětí,
 • ke vzdělání v hudební teorii s důrazem na praktickou aplikaci v hudbě.

O co se snažíme v jednotlivých kroužcích?

1. hudebně-vzdělávací kroužky rodičů s dětmi:

 • posilovat vztah rodiče s dítětem – nabídka společného prožitku,
 • podchytit a rozvíjet hudební schopnosti dětí v předškolním věku,
 • umožnit dlouhodobý rozvoj hudebních schopností

2. individuální výuka hry na hudební nástroj:

 • rozvíjet techniku hry na vybraný hudební nástroj,
 • rozvíjet znalost hudební teorie úměrnou potřebám výuky na hudební nástroj,
 • umožnit získání zkušeností a rozvíjet schopnosti ve hře s doprovodem jiného nástroje, ve vícehlasé hře a vystupování na veřejnosti.

3. skupinová výuka hudební nauky

 • rozvíjet znalost hudební teorie úměrnou potřebám výuky na hudební nástroj,
 • rozvíjet hudební cítění a smysl pro rytmus formou hry a prožitku - spojení zpěvu, řeči, instrumentálního projevu a pohybu v jeden celek.

Vedoucí hudebního oddělení:

Mgr. Olga Ekslerová

-etkO3ak7.Ey.Z4WH9Ex5Wi-X5pJ

Hudební kroužky

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže