Mediální a technické kroužky

fotografie | video | moderování | elektrotechnika | dílna

Aktuální nabídku mediálních kroužků najdete zde.
Aktuální nabídku technických kroužků najdete zde.

 

Mediální a technické kroužky 1718

Kam směřuje nabídka našich mediálních kroužků?

  • k získávání základní mediální gramotnosti a seznamování se s novými komunikačními prostředky,
  • k rozvoji technických a komunikačních dovedností v oblasti sdělovacích prostředků (fotografie, film),
  • ke schopnosti pozorně a pravdivě reflektovat dění ve svém okolí
  • ke kultivaci virtuálního prostoru, ve kterém se mladí lidé pohybují

Kam směřuje nabídka našich technických kroužků?

  • k získávání praktických zkušeností a dovedností,
  • k pečlivosti a důslednosti, ke schopnosti dokončit započaté dílo,
  • k vzájemné spolupráci a umění ocenit práci vlastní i práci druhých.

 

Vedoucí mediálně-technického oddělení:

Mgr. Libor Všetula
libor.vsetula@brno.sdb.cz

Mediální a technické kroužky

Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky také spolupracuje se Salesiánským mediálním centrem (SMC), které například nabízí absolventům kroužků účast na vzdělávacím programu Mediální škola a další spolupráci na různých mediálních projektech.

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže