Taneční a dramatické kroužky

tanec | cvičení | divadlo| muzikál

Aktuální nabídku tanečních kroužků najdete zde.
Aktuální nabídku dramatických kroužků najdete zde.

 

Taneční a dramatické kroužky 1718

Kam směřuje nabídka našich tanečních a dramatických aktivit?

 • k získávání tanečních a divadelních dovedností,
 • k rozvoji tvůrčí části osobnosti, představivosti, tvořivosti a fantazie,
 • ke zdravému sebepřijetí pomocí práce s vlastním tělem a hlasem
 • k rozvoji citu pro krásu a umění,
 • k podpoře schopnosti komunikace

O co se snažíme v jednotlivých kroužcích?

1. taneční kroužky:

 • kultivovat pohyb jednotlivce v souladu s rozvojem koordinačně-estetických schopností,
 • rozvíjet hudební cítění a rytmickou koordinaci pohybu,
 • rozvíjet spolupráci ve skupině, skupinový projev a individuální odpovědnost ve skupině.

2. dramatické kroužky:

 • získávat si cit a tvořivost v hlasovém, hudebním a pohybovém projevu,
 • podporovat pohybovou představivost a improvizaci,
 • rozvíjet verbální i neverbální komunikaci a vyjadřovací schopnosti,
 • překonávat trému a zažít radost z veřejných vystoupení.

 

Vedoucí tanečně-dramatického oddělení:

Mgr. Lenka Drexlerová

lenka.drexlerova@brno.sdb.cz

Taneční a dramatické kroužky

Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky také spolupracuje s divadelním souborem Bedruňka.

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže