Výtvarné kroužky

keramika | výtvarka | tvoření

Aktuální nabídku výtvarných kroužků najdete zde.

 

Výtvarné kroužky 1718

Kam směřuje nabídka našich výtvarných aktivit?

  • k získávání řemeslných a praktických dovedností,
  • k rozvoji tvůrčí části osobnosti, představivosti, tvořivosti a fantazie,
  • ke schopnosti ocenit a hodnotit práci vlastní i práci druhých,
  • k rozvoji citu pro krásu a umění,
  • k podpoře schopnosti sebevyjádření. 

O co se snažíme ve výtvarných kroužcích?

  • rozvíjet cit pro materiály,
  • vést k tvůrčí práci a samostatnosti,
  • vést k postupnému osvojování uměleckých a řemeslných znalostí a dovedností,
  • vést k osvojení výtvarných techniky a postupů.

Vedoucí výtvarného oddělení:

Lenka Honecová
lenka.honecova@brno.sdb.cz

Výtvarné kroužky

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže