O Středisku

Poslání

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky pomáhá dětem a mládeži v rozvoji mezilidských vztahů a v osobním růstu včetně jeho duchovního rozměru. Své poslání realizuje prostřednictvím Volné oratoře, Kroužků zájmového vzdělávání, Klubu maminek a dalších aktivit, které vycházejí z preventivního výchovného systému Dona Boska.

Cíle

  • Pomocí individuálního přístupu a zájmu o každého pomáhat dětem a mladým objevovat jejich vlohy a dobré předpoklady a dále je rozvíjet. 
  • Vytvářením rodinného prostředí podporovat zapojení dětí a mladých do společnosti a předcházet sociálně-patologickým jevům.
  • Aktivní přítomností mezi dětmi a mladými vychovávat k základním lidským a křesťanským hodnotám.
  • Pomáhat dětem a mladým nacházet smysl jejich života.

 Co děláme

Zájmové kroužky
Kroužky

Zájmové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Keramická dílna, tři hřiště, technické zázemí pro mediální a elektrotechnické kroužky, muzikálová tvorba, individuální i skupinová výuka hudby, víkendovky, turnaje a další akce.

volná oratoř
Volná oratoř

Prostor pro spontánní setkávání na hřištích, v nealko baru, v herně (ping-pong, kulečník, kalčo) nebo v posilovně. Specializované programy (dívčí klub, Krtek).

Klub maminek
Klub maminek

Aktivity pro rodiče s předškolními dětmi: výtvarné, pohybové a hudební kroužky, angličtina, hry. Příležitostné akce a slavnosti, programy pro posílení rodinných vztahů.

tábory a pobytovky
Tábory a pobytovky

Během roku pořádáme tematicky zaměřené víkendové akce, o letních prázdninách pak příměstské i pobytové tábory pro všechny věkové kategorie.

příležitostné akce
Příležitostné akce

Slavnosti, maškarní bály, soutěže, turnaje, divadelní představení, dětský den a mnoho dalších akcí

Vykroč
Programy pro školy

"Vykroč" - série vzdělávacích programů pro 2. stupeň základní školy zaměřených na spolupráci ve třídě, kritické myšlení a mediální gramotnost.

Dobrovolníci
Dobrovolníci a praktikanti

Práce s dobrovolníky a studenty, vzdělávání, doprovázení, teambuilding. Program rozvoje dobrovolnictví akreditovaný Ministerstvem vnitra.

 

Pro koho

děti a mládežStředisko je otevřené všem, zvláštní pozornost věnujeme kategorii školního věku a dospívajícím. Některé aktivity jsou i pro dospělé. Účastníci kroužků a ti, kdo si zaplatí roční příspěvek, se stávají registrovanými členy střediska. To jim přináší řadu výhod (půjčování sportovních potřeb, stolních her, vstup na kulečník, do posilovny…).