O Středisku

Poslání

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky pomáhá dětem a mládeži v rozvoji mezilidských vztahů a v osobním růstu včetně jeho duchovního rozměru. Své poslání realizuje prostřednictvím Volné oratoře, Kroužků zájmového vzdělávání, Klubu maminek a dalších aktivit, které vycházejí z preventivního výchovného systému Dona Boska.

Cíle

  • Pomocí individuálního přístupu a zájmu o každého pomáhat dětem a mladým objevovat jejich vlohy a dobré předpoklady a dále je rozvíjet. 
  • Vytvářením rodinného prostředí podporovat zapojení dětí a mladých do společnosti a předcházet sociálně-patologickým jevům.
  • Aktivní přítomností mezi dětmi a mladými vychovávat k základním lidským a křesťanským hodnotám.
  • Pomáhat dětem a mladým nacházet smysl jejich života.

 Co děláme

Zájmové kroužky
Kroužky

Zájmové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Keramická dílna, tři hřiště, technické zázemí pro mediální a elektrotechnické kroužky, muzikálová tvorba, individuální i skupinová výuka hudby, víkendovky, turnaje a další akce.

volná oratoř
Volná oratoř

Prostor pro spontánní setkávání na hřištích, v nealko baru, v herně (ping-pong, kulečník, kalčo) nebo v posilovně. Specializované programy (dívčí klub, Krtek).

Klub maminek
Klub maminek

Aktivity pro rodiče s předškolními dětmi: výtvarné, pohybové a hudební kroužky, angličtina, hry. Příležitostné akce a slavnosti, programy pro posílení rodinných vztahů.

tábory a pobytovky
Tábory a pobytovky

Během roku pořádáme tematicky zaměřené víkendové akce, o letních prázdninách pak příměstské i pobytové tábory pro všechny věkové kategorie.

příležitostné akce
Příležitostné akce

Slavnosti, maškarní bály, soutěže, turnaje, divadelní představení, dětský den a mnoho dalších akcí

Vykroč
Programy pro školy

"Vykroč" - série vzdělávacích programů pro 2. stupeň základní školy zaměřených na spolupráci ve třídě, kritické myšlení a mediální gramotnost.

Dobrovolníci
Dobrovolníci a praktikanti

Práce s dobrovolníky a studenty, vzdělávání, doprovázení, teambuilding. Program rozvoje dobrovolnictví akreditovaný Ministerstvem vnitra.

 

Pro koho

děti a mládežStředisko je otevřené všem, zvláštní pozornost věnujeme kategorii školního věku a dospívajícím. Některé aktivity jsou i pro dospělé. Účastníci kroužků a ti, kdo si zaplatí roční příspěvek, se stávají registrovanými členy střediska. To jim přináší řadu výhod (půjčování sportovních potřeb, stolních her, vstup na kulečník, do posilovny…).Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže