Program: Pan Facebook

O čem je Pan Facebook?

modul4-2Jeho úkolem je poznat Facebook, jednu z nejnavštěvovanějších webových stránek současnosti, z jiného než uživatelského pohledu a zábavnou formou upozornit na všechna možná rizika, kterými nás tato sociální sít každý den provází. Žáci si zde vytvoří svůj profil a postupně společnými silami vytváří i “reálné” facebookové prostředí, k čemuž jsou motivováni samotným panem Facebookem. Po dramatickému závěru následuje společná diskuze, ve které je odhalen skutečný záměr Facebooku.

modul4-1Program je realizován mediálním týmem instruktorů, se kterým se žáci mohli setkat v 3. programu - Vykroč k médiím. Pan Facebook na předchozí díly nenavazuje a není proto povinnosti se jich zúčastnit. Přesto je doporučeno nejprve absolvovat 3. program Vykroč k médiím, který se tímto tématem rovněž zabývá.

modul4-3Program je předně určen pro žáky 9. ročníku ZŠ, žáky 1. ročníku středních škol a obdobných ročníků vyšších gymnázií.

Vykroč - Pan Facebook se opírá o Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v průřezovém tématu 6.6 Mediální výchova.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže