Program: Vykroč do střediska

O čem je Vykroč do střediska?

První ze dvou programů zaměřených na spolupráci a komunikaci, se jmenuje Vykroč do střediska.

Program je určen 7., případně 8. třídám ZŠ a ekvivalentním ročníkům gymnázií. Ve třech hodinách je připraven dynamický program, kde je představena problematika spolupráce a komunikace pomocí úkolů, které je třeba plnit ve skupině. Program je vystavěn na principu zážitkové pedagogiky, kdy věříme, že pokud si mladý člověk něco má odnést do života, je potřeba, aby to skutečně zažil. Po prožitku přichází reflexe toho, co se stalo, v kroužku s instruktorem.

 Jak to probíhá?

 Třída je rozdělena do několika skupin a po úvodním rozehřátí a seznámení se s instruktory, jsou skupiny vedeny blokem aktivit, kdy plní různě náročné úkoly, u kterých je důležité umět se dohodnout, efektivně komunikovat, zapojit celý tým, atd.

Cílem tohoto programu je:

  • naučit se říct svůj názor a vyslechnout ostatní

  • domluvit se na společném řešení

  • fungovat v týmu

  • respektovat jedinečnost každého z nás

  • umět kriticky shodnotit zapojení do týmu sebe i ostatních

  • reflektovat proběhlé situace, umět vzít si ponaučení

  • nabídnout prostor pro bezpečné trávení volného času

Jak již naznačuje název, Vykroč do střediska, našim cílem je také představit žákům naše Salesiánské středisko mládeže s jeho různorodými volnočasovými aktivitami. Součástí programu je tedy i krátká prohlídka Otevřeného klubu neboli Oratoře, kam mohou žáci po škole přijít a zahrát si zde fotbal, hokejbal, stolní tenis, stolní fotbálek, kulečník, některou z mnoha deskových her a nebo si přijít jen tak poklábosit. Mohou zde najít mnoho nových kamarádů i pomoc v případě problémů.

Program Vykroč do střediska a Vykroč s osatními reaguje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Konkrétně jde o průřezové téma 6. 1 Osobnostní a sociální výchova. Místo učení se faktům preferujeme rozvoj klíčových kompetencí (Klíčové kompetence v základním vzdělávání) a to komunikativní a sociálně-personální.

.

 

Na tento program navazuje druhý díl, Vykroč k ostatním. Typicky se třída účastní prvního dílu v prvním školním roce a duhého  v druhém, ale lze se domluvit i jinak.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže