Program: Vykroč k médiím

O čem je Vykroč k médiím?

V rámci pozitivních ohlasů od žáků i vedení jsme se rozhodli vytvořit třetí díl Vykroč. Tento program není navazující, je tedy možné absolvovat jej samotný. Jeho zaměření je však jiné.

 

Vykroč k médiím je mediální program určen pro 8. a 9. třídy. Ve dvou a půl hodinách se zabývá reklamou a sociálními sítěmi a to v následujících otázkách:

 

  • Jak a jestli vůbec působí reklama (pochopení strategie médií)

  • Jaká sdělení se na nás valí (kritický odstup)

  • Jak umět číst reklamu a nenechat se jí "manipulovat" (používané argumenty reklam, mediální gramotnost)

  • Etiketa na facebooku (jak se chovat, jak je naše chování ovlivňováno)

  • Jak řešit prakticky prekérní situace, které se mi při práci na facebooku mohou stát (řešení kritických situací na sociální síti a jejich rozpoznání)

Během programu projde třída několika aktivitami, kde stavíme na zážitku, zkušenosti a práci ve skupině. Aktivity neodmyslitelně doplňují reflexe, které ze zážitku dělají učební zkušenost a pomáhají si nové informace a návyky přenést do života. Součástí aktivit je například velmi oblíbena a interaktivní kvízová hra, obsahující virály a reklamní spoty. Dále pracujeme s reklamní kampaní a jejich argumenty a pomáháme rozvíjet citlivost vůči nim. Všechny aktivity jsou vedeny zkušenými lektory a program samotný byl vypracován našim mediálním salesiánským týmem.

 

Vykroč k médiím se opírá o Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v průřezovém tématu 6.6 Mediální výchova, lze jej tak využít k naplnění tohoto tématu školou.

Tento díl Vykroč běží opět v páteční dopoledne a je možné se na něj přihlásit bez předchozí účasti na Vykroč 1 a 2.Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže