Program: Vykroč k ostatním

O čem je Vykroč k ostatním?

Navazující druhý díl se ve třech hodinách opět zabývá tématem komunikace a spolupráce. Žáci si musí vzpomenout na vše, co se na minulém programu naučili a využít tyto znalosti a dovednosti při plnění nového komplexního úkolu.

Žáky na úvod přivítáme prezentací s jejich fotkami z prvního dílu. Poté následuje rozhřívací aktivita a hra na osvěžení a vyzkoušení znalostí z minulého programu. Už tyto dvě hry nejsou jednoduché a při jejich plnění musí žáci dobře komunikovat a spolupracovat, ale výzva teprve přijde. Hlavní částí programu je hodinová aktivita, ve které žáci vytváří dva nové spolužáky. Z koster v životní velikosti a dalšího materiálu vytvoří tělo, vymyslí jim jméno a životní příběh a do srdce vloží klíčové charekterové vlastnosti, které jsou podle nich nejdůležitější a na kterých je třeba se dohodnout. Aby žáci úkol v daném časovém limitu splnili, musí se umět efektivně domluvit, rozdělit si úkoly a celou dobu průběžně komunikovat a spolupracovat. Po prezentaci soch následuje reflexe celého procesu tvorby.

Cílem tohoto programu je:

 

  • naučit se říct svůj názor a vyslechnout ostatní

  • fungovat v týmu

  • respektovat jedinečnost každého z nás

  • umět kriticky shodnotit zapojení do týmu sebe i ostatních

  • reflektovat proběhlé situace, umět vzít si ponaučení

  • odhadnout svoji roli ve skupině

  • dohodnout se ve velké skupině

Program Vykroč do střediska a Vykroč k osatním reaguje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Konkrétně jde o průřezové téma 6. 1 Osobnostní a sociální výchova. Místo učení se faktům preferujeme rozvoj klíčových kompetencí (Klíčové kompetence v základním vzdělávání) a to komunikativní a sociálně-personální.

.

 

Tento díl je závěrečný v bloku zabávající se komunikací a spoluprací, je však možné pokračovat programem 3, který je zaměřen na téma aktuální pro věk 8. a 9. třídy: reklama a sociální sítě, mediální gramotnost, kritické myšlení. Program se jmenuje Vykroč k médiím.

 

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže