Program: Vykroč k sociálním sítím

vykroč-3a

Dnešní děti vyrůstají v čase, kdy počítače a internet jsou nedílnou součástí každodenního života. Už ve velmi mladém věku bez problému využívají mobily, tablety či počítače k hraní her, sledování videí a další zábavě na internetu, s nástupem na základní školu i ke komunikaci se spolužáky a studiu. Zhruba ve 12 letech (mnohdy i dříve) většina dětí začíná využívat nejrůznější sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter aj.), často aniž by si byly vědomi skrytých nebezpečích, které sebou tyto moderní komunikační nástroje přináší.
 
Nový mediální program pro 6. ročníky ZŠ a ekvivalentní ročníky z víceletých gymnázií nabízíme v 2. pololetí školního roku. Tento tři hodiny trvající program se zabývá bezpečností na internetu a sociálních sítích (např. zveřejňováním osobních údajů, zabezpečením svých profilů), kyberšikanou a dalšími souvisejícími sociálně patologickými jevy. Cílem není žáky od využívání internetu a sociálních sítí odradit, ale naučit je zodpovědnému a bezpečnému užívání. 
 
Program se snaží žákům vštípit zajímavou a hravou formou základní pravidla bezpečného chování na internetu. S žáky probíráme jaké informace při zakládání profilů či později při komunikaci s lidmi na sociálních sítích zveřejňovat, a které z bezpečnostních důvodů raději ne. Dále se třída seznámí s příběhem Petry, která se dostala skrz nerozvážné chování na sociálních sítích do problémů. Ve skupinách žáci nejprve diskutují o tom, co udělala Petra špatně, jak šlo situacím předejít a co by měla dělat dál, svá řešení po té prezentuji ostatním. Na závěr probíhá hravá soutěž, jejíž cílem je odkrýt desatero rad, jak se chovat na internetu a sociálních sítích.
 
Vykroč k sociálním sítím se opírá o Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v průřezovém tématu 6.6 Mediální výchova.


Pro více informací pište na adresu: vykroc@brno.sdb.cz

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže