Farní pouť na Vranov

Farní pouť na Vranov
11. září 2016

V neděli 11. září 2016 jsme na vranovské pouti prosili o požehnání pro nový školní rok.

Skupinka poutníků se setkala již v městském  autobuse, který jel směrem do Útěchova. Po cestě na Vranov, lemovanou lesem, jsme se modlili růženec prokládaný krásnou Mariánskou písní: "Tisíckráte pozdravujem tebe". Úmysl byl jasný: prosba o požehnání pro celou naši farnost na nový školní rok. Po cestě žabovřeských poutníků přibývalo. Milé překvapení na nás čekalo v kostele, kde poutní mši svatou celebroval  novokněz P. Tomáš Žižkovský, který měl i silné osobní svědectví spojené s tímto místem. Pak jsme se spokojeně rozjeli do svých domovů.

"Panno Maria, ochraňuj nás i naše rodiny a komunity a doprovázej nás na naší životní pouti." 

 Eva Liškutinová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže