Postní duchovní obnova biřmovanců v Křepicích

24. února 2016

Postní duchovní obnova biřmovanců proběhla ve dnech od 20. do 21. února 2016 v Křepicích.

Podrobnější zprávu o duchovní obnově podává jeden z účastníků - Lukáš Fuis:

Odjeli jsme ze střediska v 8:20 a zamířili jsme směr Křepice (vesnice vedle Velkých Němčic). Zde jsme měli první přednášku od P. Zdeňka Jančaříka na téma Turínské plátno. Dozvěděli jsme se snad vše, co jsme za vyhrazenou hodinu a půl mohli. Po obědě jsme šli na křížovou cestu v přírodě, která je v Křepicích k dispozici. Zde jsme každý měli zamyšlení ke dvěma zastavením. Následovala cesta na komunistický pomník generálu Malinovskému, kde si P. Zdeněk zvrtnul koleno. Když jsme se dostali zpět na faru, následovala druhá přednáška o Turínském plátně. Tato byla více duchovní než historická. Následovala večeře a po večeři byla adorace v kostele. Zde jsme zpívali a každý odevzdal své trápení Pánu. Když jsme se vrátili z adorace, následovalo pár her a šlo se spát.

Ráno jsme se nasnídali a šli na mši. Po mši jsme se sbalili, naobědvali a zahráli si hru Multisocio.

Poté jsme ještě faru uklidili a vyjeli jsme zpět do Brna, kam jsme dorazili kolem 14:30.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže