První svaté přijímání

První svaté přijímání
17. května 2016

V neděli 8. května 2016 přistoupilo 18 dětí v naší farnosti poprvé ke stolu Páně. Slavnostní okamžiky prvního svatého přijímání jsme prožívali spolu s nimi.

Rodiče těchto dětí si pro ně na závěr připravili píseň na námět písně Divné to věci dnes dějou se v údolí. My jsme si vyslechli tato slova:

R: Skvělé to věci dnes dějou se v kostele, dějou se v kostele, dějou se v kostele. Skvělé to věci dnes dějou se v kostele, v Žabinách, v kostele.

1. Kdo má nohy pospíchá, všech se nás to dotýká, tahle radost veliká. Aby farnost věděla, je to změna docela, je to změna docela.

2. Včera malí hříšníci, dneska v první lavici mají oči zářící. Úsměv mají na tváři se svátostí oltářní, se svátostí oltářní.

3. Do deníčku napíší, že už patří Ježíši, že už patří Ježíši. Setkat se s ním to je věc, chcem´ vám říci nakonec, chcem´ vám říci nakonec.

Zvláštní poděkování patří také všem, kdo se do příprav i realizace této slavnosti jakýmkoliv způsobem zapojili!

Marie Tkadlecová FMA

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže