Valná hromada Nadace přátel Dona Boska

Valná hromada Nadace přátel Dona Boska
6. února 2016

V sobotu 6. února se uskutečnila valná hromada Nadace přátel Dona Boska.

 

Setkání začalo děkovnou mší svatou. P. Zdeněk Jančařík připomenul v kázání začátky salesiánského díla v Brně - Žabovřeskách spojených se snem salesiánů a přátel v 50., 60., 70. a 80. letech. V 90. letech se sen stal skutečností díky mnohým přátelům a dobrodincům. P. Zdeněk vyjmenoval salesiány, kteří stáli u zrodu kostela Panny Marie Pomocnice a střediska: P. Oldřich Med, P. Petr Baran a P. Jožka Daněk.

„Darem vše začíná a vše končí. Ježíš se stal darem pro nás. Kráčejme životem a děkujme Bohu za jeho dary“, podotkl ředitel komunity SDB.

Program pokračoval v sále pod kostelem neformálním sdílením.

Předseda p. Luboš Krejčí přednesl zprávu o činnosti Nadace za uplynulý rok. Na začátku připomenul zesnulé členy Nadace v krátké modlitbě. Hovořil o loňských oslavách dvaceti let posvěcení kostela a dvou set let od narození Dona Boska. Při této příležitosti byl mimo jiné vymalován kostel, osvětlena věž, vyrobeny a připevněny barevné vitráže.

Slovo si vzal P. Zdeněk Jančařík, ředitel komunity SDB, který informoval o stávající komunitě salesiánů, o jejich životě a činnosti. Následovala zpráva ekonoma Nadace a revizora.

Jelikož přítomným trochu vyhládlo, byl servírován výborný oběd, zákusky, káva.

Po dobrém obědě členové Nadace shlédli zkrácený záznam koncertu Brolnu a farního Sborečku, který vede paní Marie Ryšavá, dále video Heslo na rok 2016 od hlavního představeného salesiánů D. Ángela Fernández Artime.

Vděčni Bohu za požehnání salesiánského žabovřeského díla děkujeme i všem přátelům a dobrodincům, kteří dílo nadále podporují duchovně nebo materiálně.

Eva Liškutinová, FMA

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže