Animace a asistence

Animace a asistence
3. května 2016

To bylo tématem dubnové animátorské porady. Na první pohled nic neříkající slova, na druhý se v nich skrývá hloubka a smysl naší práce ve středisku.

Po úvodním info bloku jsme se mohli dozvědět více o výrobě pravé čokolády. Ale hlavně jsme si mohli každý sám odlít do košíčku svoji čokoládu a nakonec sníst.

Hlavním bodem porady bylo rozdělení se do skupin a řešení různých modelových situací, se kterými se můžeme setkat jak ve volné oratoři tak v kroužcích. Cílem bylo společně najít recept na řešení dané situace a vyzdvihnout klíčové prvky animace. Formulovali jsme si je takto:

  1. projevovat zájem o mladého člověka
  2. vnášet radost do prostředí, ve kterém se setkáváme
  3. vytvářet prostředí vzájemné důvěry
  4. být dobrým příkladem
  5. být součástí činnosti, děje, hry
  6. doprovázet mladého člověka dlouhodobě
  7. hledat v mladých to dobré a na tom stavět
  8. nastavovat hranice dobrého a špatného

Po vzájemné prezentaci ostatním proběhla krátká diskuze k tématu a shrnutí významu animace a asistence. A nakonec – důležitý bod večera – raut.

Jimi

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže