Martinská slavnost stála za to

Martinská slavnost stála za to
16. listopadu 2015

Svatého Martina jsme letos oslavili za výjimečně teplého počasí a tradičně výborné atmosféry. Na slavnosti se sešly stovky dětí i dospělých.

V úterý 10. listopadu se na dvoře střediska sešlo mnoho dychtivých dětí a jejich rodičů, aby počkali na sv. Martina, který přislíbil, že za námi i letos přijede na svém koni a přiveze dětem světlo do jejich - většinou vlastnoručně vyrobených - lampionků. S přicházejícím soumrakem se dvůr zcela zaplnil, na úvod vystoupily děti z hudební sekce s písničkou Bude zima bude mráz, pověděly si o tom, kdo sv. Martin byl a zhlédly příběh o tom, jak se rozdělil s žebrákem o svůj plášť. Zazpívali jsme si také podzimní písničky.
Konečně se ozvaly bubny a přijel sv. Martin se svou družinou. Předal nám světlo a to jsme si mezi sebou rozdělili, takže se během několika minut rozzářily všechny lucerničky. Sv. Martin nás vyzval, abychom jej kousek cesty následovali, a tak jsme se za ním průvodem vypravili. Na zahradě střediska dal dětem ještě jeden dar: Martinské rohlíčky a děti se o svůj rohlíček s někým blízkým rozdělily. Pak se s námi sv. Martin rozloučil a vydal se na další pouť.
Na děti čekala ještě na zahradě krásná pohádka na dobrou noc. Letos nám počasí skutečně přálo a tak na závěr akce se mnoho rodičů s dětmi ještě sešlo a popovídalo si při občerstvení na dvoře. 
 
Zde si také můžete poslechnout rozhlasovou reportáž z této akce, kterou vyrobil kroužek Reportéři.

 

Děkujeme všem, kteří na akci přišli a také těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli ji nachystat!

 
Zuzana Prudíková

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže