PRÁZDNINY 2016: Zachraň se kdo můžeš

PRÁZDNINY 2016: Zachraň se kdo můžeš
1. září 2016

Tábor Zachraň se kdo můžeš již dávno skončil a ze všech táborníků se stali poctiví záchranáři. Ve svém tajném výcviku, kdy předstírali, že jsou místní taneční skupina, museli splnit několik misí.

1. mise znamenala pád letadla. Děti musely najít černou skříňku a zjistit, co se stalo. Pak si sami vyzkoušely, jak je náročné dostat se domů se zraněnou nohou, rukou, osleplí, oněmělí… Všichni misi splnili, jelikož zapojili týmového ducha a velkou odvahu.

2. mise znamenala potopu. Děti měly za úkol zachránit utonulé bytosti uprostřed řeky. Samy si vyráběly vor z pet lahví a pluly na něm pro utonulé.

3. misí byla epidemie. Procházeli jsme zamořeným územím, občas tak zamořeným, že jsme se museli obléct do speciálních obleků, abychom neumřeli. Na závěr mise jsme zjistili, že přece jen se někteří nakazili a nemohli zpět do tábora, dokud jim kamarádi nenašli zázračné léky.

4. misí byla první pomoc a vyrábění nosítek pro raněné. Všichni i tuto misi zvládli bravurně.

V pátek nás ale čekala nejtěžší mise. V táboře vypukl hladomor. Děti si musely samy uvařit polévku, a to všechno jen z přírodních materiálů. Ingredience si vystřílely z luku nebo vzduchovky a pak už si musely poradit samy. Během hodiny a půl ale byla polévka na světě. A jak chutnala? Výtečně. Ze všech dětí se stali opravdu poctiví záchranáři, plní zkušeností a zážitků, a to především tím, že spolupracovali. Věřím, že se jim tyto zkušenosti budou v životě hodit, a za to patří velký dík i všem táborovým vedoucím.

Anna Širůčková

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže