Salesiáni a stres? FOŠNA 2016

Salesiáni a stres? FOŠNA 2016
21. dubna 2016

Všichni se občas musíme vyrovnávat se situacemi, které nám berou energii. Někdy se cítíme pod tlakem přehnaných nároků, někdy jsme to my sami, kdo od svého okolí očekává nemožné anebo nedokáže svá očekávání srozumitelně sdělit. Jaké formy stresu mohou být spojeny se salesiánským působením a jak se dá s takovými pocity pracovat? Téma pro salesiánskou komunitu, zaměstnance střediska a lidi pomáhající ve farnosti.

Vzdělávací program FOŠNA (FOrmační Školení NÁs samých) proběhl ve středu 20. dubna. Celým dnem nás provázel salesián a psycholog P. Vojtěch Sivek, který si připravil poutavé povídání a aktivity napříč různými oblastmi naší činnosti v Žabovřeskách. Ráno se věnoval bratřím salesiánům, dopoledne pracoval s kolektivem pracovníků střediska a večer se nad podobnými otázkami zamýšlel se salesiány spolupracovníky a farní radou.

Součástí programu bylo vzájemné sdílení konkrétních stresujících situací, se kterými se setkáváme při naší výchovné a pastorační práci, ale také při snaze o spolupráci a vytváření společného díla. Díky otevřenosti účastníků a citlivému vedení otce Vojtěcha jsme si mohli dobře uvědomit, jak mnohé negativní pocity vznikají z nedostatečné komunikace našich očekávání a jak je důležité nad tímto tématem přemýšlet. Někdy si totiž stačí svůj stres pojmenovat a sdělit druhým, někdy je třeba změnit vnější podmínky, které náš stres způsobují anebo hledat kompromisy, které nám pomohou vzájemně se doplňovat a podporovat se na společné cestě.

Snad tedy letošní formační školení nebude pro nás jen absolvovaným kurzem, ale startovní čárou a inspirací k dalšímu přemýšlení, sdílení a růstu.

Anežka Hesová

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže