Se Zukym o Vykroč

Se Zukym o Vykroč
25. května 2016

Programy Vykroč probíhají v Salesiánském středisku mládeže Brno-Žabovřesky už pátým rokem. Zapojuje se do nich 5 žabovřeských škol a zájem o tuto aktivitu stále roste. Více nám o tomto programu může říct jeho koordinátor Ondřej Zukal.

Co znamená Vykroč?

Vykroč je série zážitkových programů, které nabízíme žákům 2. stupně ZŠ. Společně s našimi instruktory účastníci prožijí jedno dopoledne v salesiánském středisku, kde se pomocí her, aktivit a následné diskuze učí lépe komunikovat a spolupracovat ve třídě. Cílem je posílit třídní kolektiv a předcházet šikaně, ale stále více se projevuje také vzdělávací rozměr, zvláště ve třetím a čtvrtém modulu, které jsou zaměřeny na mediální výchovu. „Vykroč“ tedy znamená jednak udělat první krok směrem ke svým kamarádům a jednak také zodpovědně vykročit do svého života.

Jaké jsou oblíbené aktivity účastníků?

Stavění žužu věže ze špejlí a maršmelounů a také natáčení reklam. Žáci si užijí legraci při tvorbě videa, ale zároveň si uvědomí, jak může být i jejich vlastní reklama nepravdivá.

Jak se zapojují učitelé?

Je důležité, aby i učitelé byli součástí programu a posílili tak vztahy se svou třídou. U některých aktivit jsou samozřejmě jen tichými pozorovateli, ale po skončení programu pak mohou s těmito zážitky dál pracovat a vycházet z nich v další činnosti.

Co plánuje Vykroč do příštího školního roku?

Chtěli bychom rozšířit mediální programy i pro mladší účastníky, protože ze zkušenosti víme, že s fenoménem sociálních sítí se potýkají už žáci 6. tříd. Připravujeme pro ně nové aktivity odpovídající jejich věku.


Najdete nás i na Facebooku:

Vykroč na Facebooku Vykroč - programy pro školy

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže